Oświadczenia majątkowe 2016 rok

Renata Czapczyńska - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2015 r.

Zbigniew Gołębiowski - Dyrektor Zespołu Szkół w Polkowicach - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2015 r.

Ewa Kałuzińska - Dyrektor Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w Polkowicach - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2015 r.

Ewa Kałuzińska - Dyrektor Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w Polkowicach - oświadczenie majątkowe z dnia 08.06.2016 r.

Ewa Kałuzińska - Dyrektor Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w Polkowicach - oświadczenie majątkowe z dnia 03.10.2016 r.

Rafał Rozmus - Dyrektor Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w Przemkowie - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2015 r.

Rafał Rozmus - Dyrektor Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w Przemkowie - oświadczenie majątkowe stan na 11.08.2016 r.

Ewelina Cieślak - Dyrektor Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w Przemkowie - oświadczenie majątkowe stan na 12.09.2016 r.

Ewelina Cieślak - Dyrektor Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w Przemkowie - oświadczenie majątkowe stan na 30.09.2016 r.

Paweł Drazny - Dyrektor Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w Przemkowie - oświadczenie majątkowe stan na 28.10.2016 r.

Paweł Drazny - Dyrektor Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w Przemkowie - oświadczenie majątkowe stan na 30.12.2016 r.

Izabela Majewicz-Spigiel - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2015 r.

Elwira Błażewska - Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach, Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2015 r.

Anna Skorupa - Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2015 r.

Anna Skorupa - Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe stan na 28.12.2016 r.

Urszula Dębska - Specjalista ds rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe na dzień 24.02.2016 r.

Krystyna Kopacja - Specjalista ds rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe na dzień 25.02.2016 r.

Alena Krzyżanowska - Specjalista ds rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2015 r.

Elżbieta Sworacka-Dul - Dyrektor Polkowickie Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2015 r.

Aneta Rajchel-Sornat - Kierownik zespołu ds świadczeń Polkowickiego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2015 r.

Monika Urbaniak-Halla - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2015 r.

Andrzej Wojtkowiak - Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2015 r.

Andrzej Wojtkowiak - Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie - oświadczenie majątkowe z dnia 08.06.2016 r.

Anna Ziółkowska - Dyrektor Centrum Administracji Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Polkowicach - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2015 r.

Ewelina Szumańska - Dyrektor Powietowego Centrum Usług Wspólnych - oświadczenie majątkowe stan na 14.09.2016 r.

Data publikacji: 2017.01.19 11:37:16 Data zmiany: 2017-05-18 11:10:58
Opublikował: Sławomir Kostyszyn Zmienił: Sławomir Kostyszyn
Udostępnił: Sławomir Kostyszyn Ilość zmian: 6
Autor: Aleksandra Wincenciak Rejestr zmian:
Okres ważności: Ilość odwiedzin: 22119