Oświadczenia majątkowe 2017 rok

Renata Czapczyńska - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2016 r.

Zbigniew Gołębiowski - Dyrektor Zespołu Szkół w Polkowicach - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2016 r.

Izabela Majewicz-Spigiel - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2016 r.

Elwira Błażewska - Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach, Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2016 r.

Urszula Dębska - Specjalista ds rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2016 r.

Urszula Dębska - Specjalista ds rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach - korekta oświadczenia majątkowego na dzień 28.12.2017 r.

Krystyna Kopacja - Specjalista ds rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2016 r.

Alena Krzyżanowska - Specjalista ds rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2016 r.

Elżbieta Sworacka-Dul - Dyrektor Polkowickie Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2016 r.

Aneta Rajchel-Sornat - Kierownik Zespołu ds Osób Niepełnosprawnych Polkowickiego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2016 r.

Anna Ziółkowska - Dyrektor Centrum Administracji Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Polkowicach - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2016 r.

Anna Ziółkowska - Dyrektor Centrum Administracji Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Polkowicach - oświadczenie majątkowe stan na 31.03.2017 r.

Anna Ziółkowska - Dyrektor Centrum Administracji Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Polkowicach - korekta oświadczenia majątkowego stan na 31.03.2017 r.

Anna Ziółkowska - Dyrektor Centrum Administracji Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Polkowicach - oświadczenie majątkowe korekta na dzień 18.12.2017 r.

Monika Urbaniak-Halla - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2016 r.

Adam Mielniczuk - Dyrektor Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w Przemkowie - oświadczenie majątkowe stan na 10.01.2017 r.

Andrzej Wojtkowiak - Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2016 r.

Andrzej Wojtkowiak - Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie - oświadczenie majątkowe stan na 30.04.2017 r.

Andrzej Wojtkowiak - Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie - korekta oświadczenia majątkowego stan na 11.12.2017 r.

Bożena Wiszniewska - p.o. Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie - oświadczenie majątkowe stan na 01.05.2017 r.

Ewelina Szumańska - Dyrektor Powietowego Centrum Usług Wspólnych - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2016 r.

Ewelina Szumańska - Dyrektor Powietowego Centrum Usług Wspólnych - oświadczenie majątkowe korekta na dzień 15.11.2017 r.

Data publikacji: 2017.01.19 11:46:36 Data zmiany: 2018-01-19 12:44:47
Opublikował: Sławomir Kostyszyn Zmienił: Sławomir Kostyszyn
Udostępnił: Sławomir Kostyszyn Ilość zmian: 27
Autor: Aleksandra Wincenciak Rejestr zmian:
Okres ważności: Ilość odwiedzin: 25111