Oświadczenia majątkowe 2019 r.

Elwira Błażewska-Dacyszyn - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe wg stanu na 04.04.2019 r.

Elwira Błażewska-Dacyszyn - Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach, Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej - oświadczenie majątkowe wg stanu na 04.04.2019 r.

Elwira Błażewska-Dacyszyn - Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach, Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2018 r.

Renata Czapczyńska - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2018 r.

Urszula Dębska - Specjalista ds rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2018 r.

Urszula Dębska - Doradca zawodowy-stażysta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe na dzień 09.12.2019 r.

Ewa Drzewiecka - Specjalista ds ewidencji i świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Ewa Drzewiecka - Specjalista ds ewidencji i świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach - korekta oświadczenia majątkowego z dnia 12.06.2019 r.

Zbigniew Gołębiowski - Dyrektor Zespołu Szkół w Polkowicach - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.08.2018 r.

Bożena Jabłońska - Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach, Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej - oświadczenie majątkowe wg stanu na 17.04.2019 r.

Alena Krzyżanowska - Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2018 r.

Izabela Majewicz-Spigiel - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Izabela Majewicz-Spigiel - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.03.2019 r.

Klaudia Musielak - Referent ds rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 13.03.2019 r.

Aneta Rajchel-Sornat - Kierownik Zespołu ds Osób Niepełnosprawnych Polkowickiego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Aneta Rajchel-Sornat - Kierownik Zespołu ds Osób Niepełnosprawnych Polkowickiego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach - oświadczenie majątkowe wg stanu na 15.06.2019 r.

Jolanta Rubiś-Kulczycka - Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Jolanta Rubiś-Kulczycka - Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach - korekta oświadczenia majątkowego z dnia 17.06.2019 r.

Jolanta Rubiś-Kulczycka - Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach - wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego z dnia 17.06.2019 r.

Elżbieta Sworacka-Dul - Dyrektor Polkowickie Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Elżbieta Sworacka-Dul - Dyrektor Polkowickie Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 28.07.2019 r.

Ewelina Szumańska - Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Monika Urbaniak-Halla - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Bożena Wiszniewska - Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.

Bożena Wiszniewska - Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie - korekta oświadczenia majątkowego z dnia 12.06.2019 r.

Urszula Olszewska - Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa Zawodowego i Usług Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe wg stanu na 04.07.2019 r.

Justyna Smalec - Dyrektor Polkowickie Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach - oświadczenie majątkowe wg stanu na 01.09.2019 r.

Katarzyna Duszeńko - Referent ds. ewidencji i świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe na dzień 03.12.2019 r.

Data publikacji: 2019.07.18 10:28:43 Data zmiany: 2020-07-08 13:19:55
Opublikował: Sławomir Kostyszyn Zmienił: Sławomir Kostyszyn
Udostępnił: Sławomir Kostyszyn Ilość zmian: 33
Autor: Aleksandra Wincenciak Rejestr zmian:
Okres ważności: Ilość odwiedzin: 6562