Oświadczenia majątkowe 2020 r.

Elwira Błażewska-Dacyszyn - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2019 r.

Renata Czapczyńska - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2019 r.

Katarzyna Domosławska-Malig - Kierownik Zespołu ds Świadczeń i Windykacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach - oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2019 r..

Ewa Drzewiecka - Specjalista ds Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Katarzyna Duszeńko - Referent ds. Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2019 r.

Iwona Gawluk-Banaszkiewicz - Z-ca Kierownika Referatu Instrumentów Rynku Pracy oraz Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2019 r.

Bożena Jabłońska - Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2019 r.

Alena Krzyżanowska - Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy oraz Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2019 r.

Adam Mielniczuk - Dyrektor Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Przemkowie - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Klaudia Musielak - Referent ds Rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Urszula Olszewska - Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa Zawodowego i Usług Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2019 r.

Jolanta Rubiś-Kulczycka - Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2019 r.

Justyna Smalec - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2019 r.

Ewelina Szumańska - Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2019 r.

Ewelina Szumańska - Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach - oświadczenie majątkowe wg stanu na 21.08.2020 r.

Lidia Sikora - Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach - oświadczenie majątkowe wg stanu na 22.08.2020 r.

Monika Urbaniak-Halla - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2019 r.

Monika Urbaniak-Halla - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie - wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego wg stanu na 31.12.2019 r.

Bożena Wiszniewska - Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2019 r.

Bożena Wiszniewska - Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie - korekta z dnia 07.07.2020 do oświadczenae majątkowego wg stanu na 31.12.2019 r.

 

Data publikacji: 2020.01.01 14:04:58 Data zmiany: 2020-09-28 14:23:59
Opublikował: Sławomir Kostyszyn Zmienił: Sławomir Kostyszyn
Udostępnił: Sławomir Kostyszyn Ilość zmian: 10
Autor: Aleksandta Wincenciak Rejestr zmian:
Okres ważności: Ilość odwiedzin: 1346