Oświadczenia majątkowe 2017 rok

Małgorzata Żbikowska - Skarbnik Powiatu Polkowickiego - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Aneta Kurman-Rzęsista - Sekretarz Powiatu Polkowickiego - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Mariusz Dzumyk - Geodeta Powiatowy, Naczelnik Geodezji, Nieruchomości i Budownictwa - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Daniel Piskorz - Kierownik Działu Administracji Budowlanej w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Budownictwa - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Daniel Piskorz - Kierownik Działu Administracji Budowlanej w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Budownictwa - oświadczenie majątkowe korekta z dnia 30.12.2017 r.

Magdalena Stecka - Inspektor Działu Administracji Budowlanej w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Budownctwa - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Adela Spólnik - Naczelnik Wydziału Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Bożena Gołos - Kierownik Działu Prawa Jazdy w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Leszek Kałmuczak - Kierownik Działu Rejestracji Pojazdów w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Renata Bochyńska - Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Magdalena Gieniusz - Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Magdalena Gieniusz - Inspektor w Wydziale Komunikacji - korekta oświadczenie majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Barbara Jaskowska - Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Michał Kroczak - Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Joanna Zarecka - Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Katarzyna Włodarczyk - Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 05.09.2017 r.

Karolina Kocot - Podinspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Karolina Kocot - Podinspektor w Wydziale Komunikacji - korekta oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 15.11.2017 r.

Bożena Pilecka - Podinspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Bożena Pilecka - Podinspektor w Wydziale Komunikacji - korekta oświadczenia majątkowe wg stanu na dzień 22.11.2017 r.

Anna Pieczarska - Podinspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 01.06.2017 r.

Anna Sieczkowska - Podinspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 07.12.2017 r.

Teresa Jedynak - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Teresa Jedynak - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych - oświadczenie majątkowe korekta z dnia 17.05.2017 r.

Teresa Jedynak - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych - oświadczenie majątkowe korekta z dnia 14.12.2017 r.

Anna Leszczyńska - Geolog Powiatowy, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Data publikacji: 2017.05.22 14:12:01 Data zmiany: 2018-03-15 11:16:17
Opublikował: Sławomir Kostyszyn Zmienił: Sławomir Kostyszyn
Udostępnił: Sławomir Kostyszyn Ilość zmian: 34
Autor: Aleksandra Wincenciak Rejestr zmian:
Okres ważności: Ilość odwiedzin: 27297