Oświadczenia majątkowe 2019 r.

Renata Bochyńska - Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Elżbieta Błauciak - Specjalista w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Mariusz Dzumyk - Naczelnik Geodezji, Nieruchomości i Budownictwa, Geodeta Powiatowy - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Magdalena Gieniusz - Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 14.05.2018 r.

Magdalena Gieniusz - Inspektor w Wydziale Komunikacji - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 14.05.2018 r.

Magdalena Gieniusz - Inspektor w Wydziale Komunikacji - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 14.05.2018 r.

Bożena Gołos - Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Bożena Gołos - Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 28.10.2019 r.

Teresa Jedynak - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Leszek Kałmuczak - Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Karolina Kocot - Podinspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Karolina Kocot - Podinspektor w Wydziale Komunikacji - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Michał Kroczak - Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Aneta Kurman-Rzęsista - Sekretarz Powiatu Polkowickiego - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Joanna Lenort - Specjalista w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 20.02.2019 r.

Joanna Lenort - Specjalista w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 20.05.2019 r.

Anna Leszczyńska - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Geolog Powiatowy, Z-ca Dyrektora Departamentu Geodezji, Środowiska i Budownictwa - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Bożena Pilecka - Naczelnik Wydzialu Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Daniel Piskorz - Kierownik Działu Administracji Budowlanej w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Budownictwa - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Iwona Rosińska - Dyrektor Departamentu Rozwoju - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 23.01.2019 r.

Iwona Rosińska - Dyrektor Departamentu Rozwoju - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 08.04.2019 r.

Magdalena Stecka - Inspektor Działu Administracji Budowlanej w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Budownctwa - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Barbara Wawrzyniak-Czekajło - Specjalista ds. Zarządzania Ruchem i Nieruchomości Drogowych w Departamencie Rozwoju - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 21.01.2019 r.

Barbara Wawrzyniak-Czekajło - Specjalista ds. Zarządzania Ruchem i Nieruchomości Drogowych w Departamencie Rozwoju - wyjaśnienia z dnia 21.11.2019 r. do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 21.01.2019 r.

Joanna Zarecka - Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Joanna Zarecka - Inspektor w Wydziale Komunikacji - korekta oświadczenia majątkowego z dnia 10.06.2019 r.

Małgorzata Żbikowska - Skarbnik Powiatu Polkowickiego - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Magdalena Husar - Młodszy referent w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 12.11.2019 r.

Data publikacji: 2019.01.01 14:11:04 Data zmiany: 2020-07-08 14:51:24
Opublikował: Sławomir Kostyszyn Zmienił: Sławomir Kostyszyn
Udostępnił: Sławomir Kostyszyn Ilość zmian: 36
Autor: Aleksandra Wincenciak Rejestr zmian:
Okres ważności: Ilość odwiedzin: 12151