Oświadczenia majątkowe 2020 r.

Elżbieta Błauciak - Specjalista w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Renata Bochyńska - Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Mariusz Dzumyk - Dyrektor Departamentu Geodezji, Środowiska i Budownictwa, Geodeta Powiatowy - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Magdalena Husar - Młodszy referent w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Magdalena Husar - Młodszy referent w Wydziale Komunikacji - wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 12.11.2019 r.

Magdalena Gieniusz - Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.01.2020 r.

Barbara Jaskowska - Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Teresa Jedynak - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Leszek Kałmuczak - Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Karolina Kocot - Podinspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Karolina Kocot - Podinspektor w Wydziale Komunikacji - wyjaśnienia do oświadczenia majątkowegio wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Michał Kroczak - Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Aneta Kurman-Rzęsista - Sekretarz Powiatu Polkowickiego - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Anna Leszczyńska - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Geolog Powiatowy, Z-ca Dyrektora Departamentu Geodezji, Środowiska i Budownictwa - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Bożena Pilecka - Naczelnik Wydzialu Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Daniel Piskorz - Naczelnik Administracji Budowlanej w Departamencie Geodezji, Środowiska i Budownictwa - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Anna Solińska - Młodszy referent w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 30.03.2020 r.

Magdalena Stecka - Inspektor w Wydziale Administracji Budowlanej Departamentu Geodezji, Środowiska i Budownctwa - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Anna Szymańska-Brach - Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Joanna Zarecka - Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Joanna Zarecka - Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.03.2020 r.

Małgorzata Żbikowska - Skarbnik Powiatu Polkowickiego - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Małgorzata Żbikowska - Skarbnik Powiatu Polkowickiego - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 21.08.2020 r.

Ewelina Szumańska - Skarbnik Powiatu Polkowickiego - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 22.08.2020 r.

Data publikacji: 2020.01.01 14:50:06 Data zmiany: 2020-09-28 14:29:21
Opublikował: Sławomir Kostyszyn Zmienił: Sławomir Kostyszyn
Udostępnił: Sławomir Kostyszyn Ilość zmian: 14
Autor: Aleksandra Wincenciak Rejestr zmian:
Okres ważności: Ilość odwiedzin: 2368