Kompetencje Zarządu Powiatu

Zgodnie z art. 32 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

  1. Przygotowywanie projektów uchwał rady,
  2. Wykonywanie uchwał rady,
  3. Opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  4. Gospodarowanie mieniem powiatu,
  5. Wykonywanie budżetu powiatu,
  6. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
  7. Uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.
Data publikacji: 2015.11.24 11:51:16 Data zmiany: 2016-03-17 09:03:34
Opublikował: Andrzej Typer Zmienił: Marta Dubaniowska
Udostępnił: Andrzej Typer Ilość zmian: 1
Autor: Andrzej Typer Rejestr zmian:
Okres ważności: Ilość odwiedzin: 25716