wybierz stronę: (1/10)
Dokumenty zmienione w ciągu ostatnich 30 dni

budowa linii napowietrznej oraz linii kablowej 0,4 kV

Data publikacji: 2020.10.27 13:48:56, brak zmian

więcej...
Budowa linii napowietrznej oraz linii kablowej 0,4 kV

Data publikacji: 2020.10.27 13:38:35, brak zmian

więcej...
Uchwała nr 97/182/2020 z dn. 15.10.2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu wyrażającej zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości przez Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Data publikacji: 2020.10.27 13:30:47, brak zmian

więcej...
Uchwała nr 97/190/2020 z dn. 15.10.2020 r. w sprawie wydania opinii dla realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Radwanice łączącą drogę powiatową nr 1143D - ul. Przemysłowa z projektową drogą gminną nr 120444D - ul. Modrzewiową.

Data publikacji: 2020.10.27 13:30:46, brak zmian

więcej...
Uchwała nr 97/183/2020 z dn. 15.10.2020 r. w sprawie oddania w użyczenie pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Polkowicach.

Data publikacji: 2020.10.27 13:29:27, brak zmian

więcej...
Uchwała nr 97/184/2020 z dn. 15.10.2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Data publikacji: 2020.10.27 13:29:27, brak zmian

więcej...
Uchwała nr 97/185/2020 z dn. 15.10.2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu polkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Data publikacji: 2020.10.27 13:29:27, brak zmian

więcej...
Uchwała nr 97/186/2020 z dn. 15.10.2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu polkowickiego na 2020 r.

Data publikacji: 2020.10.27 13:29:27, brak zmian

więcej...
wybierz stronę: (1/10)