Uchwała Nr XXIX/268/2018 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 19.09.2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu polkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Data publikacji: 2018.10.10 14:55:03 Data zmiany:
Opublikował: Maciej Boroń Zmienił:
Udostępnił: Maciej Boroń Ilość zmian:
Autor: Joanna Lenort Rejestr zmian: Brak zmian
Okres ważności: Ilość odwiedzin: 11701