Sortuj dokumenty według:
wybierz stronę: (1/2)
Ogłoszenia o konsultacjach w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Polkowickiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 r.
numer: 103/209/2020

Data publikacji: 2020.11.17 14:56:56, brak zmian

więcej...
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu Polkowickiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu polkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Data publikacji: 2020.10.16 20:33:10, brak zmian

więcej...
wybierz stronę: (1/2)