Sortuj dokumenty według:
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu Polkowickiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu polkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Data publikacji: 2020.10.16 20:33:10, brak zmian

więcej...
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej, drogi wojewódzkiej bez numeru (dawna DW 331) na odcinku od drogi wojewódzkiej bez numeru (dawna DK3) do granicy Powiatu Lubińskiego.

Data publikacji: 2020.08.20 12:00:04, Data zmiany: 2020.08.20 12:03:02

więcej...
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu polkowickiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Data publikacji: 2020.08.18 15:30:34, Data zmiany: 2020.08.18 15:34:15

więcej...