INFORMACJA

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz. U.z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

- wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1,

- INFOKIOSK - urządzenie zainstalowane w Starostwie Powiatowym w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1,

- udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy).

Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze dostępu do kolegialnych organów władzy publicznej , pochodzących z powszechnych wyborów. O terminie, miejscu i porządku obrad rady powiatu oraz komisji rady zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Polkowickiego.

Data publikacji: 2016.02.01 13:49:00 Data zmiany: 2018-01-25 08:27:37
Opublikował: Arleta Żołyniak Zmienił: Arleta Żołyniak
Udostępnił: Arleta Żołyniak Ilość zmian: 2
Autor: Arleta Żołyniak Rejestr zmian:
Okres ważności: Ilość odwiedzin: 29261