Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j.Dz.U. z 2015 r. poz. 971) Starostwo Powiatowe w Polkowicach informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

I. Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP):

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP:

 

Link do elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP

Nazwa skrytki: /a445t5dwsw/SkrytkaESP

Całkowita wielkość załączników nie może przekroczyć 500 MB

II. Dostarczanie dokumentów elektronicznych osobiście:

Dokumenty elektroniczne są przyjmowane w godzinach pracy urzędu, w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Polkowicach , ul. św. Sebastiana 1 .

Dostarczanie dokumentów elektronicznych oraz zapisywanie urzędowego poświadczenia odbioru następuje z wykorzystaniem następujących nośników danych:

a) pamięć masowa USB;

b) płyta CD/DVD.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 500 MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Wydział Komunikacji - Elektroniczna Skrzynka Podawcza systemu Pojazd i Kierowca

Data publikacji: 2016.02.01 13:19:58 Data zmiany: 2020-09-03 11:41:57
Opublikował: Arleta Żołyniak Zmienił: Arleta Żołyniak
Udostępnił: Arleta Żołyniak Ilość zmian: 2
Autor: Arleta Żołyniak Rejestr zmian:
Okres ważności: Ilość odwiedzin: 31173