Karta usług

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZEŃ NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO (OA-04)

Pobierz

Druk OA-04-01

Pobierz

Druk OA-04-02

Pobierz

WPIS DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH (OA-05)
Pobierz

Druk OA-05-01
Pobierz

Druk OA-05-02
Pobierz

Druk OA-05-03
Pobierz

Druk OA-05-04
Pobierz

Druk OA-05-05
Pobierz

Druk OA-05-06
Pobierz

Druk OA-05-07
Pobierz

WPIS DO EWIDENCJI STAROSTY KLUBÓW SPORTOWYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (OA-06)
Pobierz

Druk OA-06-01
Pobierz

Druk OA-06-02
Pobierz

Druk OA-06-03
Pobierz

Druk OA-06-04
Pobierz

Druk OA-06-05
Pobierz

Druk OA-06-06
Pobierz

Druk OA-06-07
Pobierz

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH (OA-07)
Pobierz

Druk OA-07-01
Pobierz

Druk OA-07-02
Pobierz

Druk OA-07-03
Pobierz

Druk OA-07-04
Pobierz

Druk OA-07-05
Pobierz

Druk OA-07-06
Pobierz

Druk OA-07-07
Pobierz

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH (OA-08)​

Pobierz

Druk OA-08-01

Pobierz

WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI STAROSTY KLUBÓW SPORTOWYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH (OA-09)
Pobierz

 

Druk OA-09-01
Pobierz

 

 

Data publikacji: 2016.03.16 10:01:42 Data zmiany: 2018-02-14 11:02:01
Opublikował: Arleta Żołyniak Zmienił: Maciej Boroń
Udostępnił: Arleta Żołyniak Ilość zmian: 8
Autor: Karolina Lasek Rejestr zmian:
Okres ważności: Ilość odwiedzin: 30732