Karty usług

 

UZYSKANIE PRAWA JAZDY PO RAZ PIERWSZY (KD-10)
Druk KD-10-01
Oryginał wniosku do pobrania w urzędzie

Wzór druku KD-10-01 str 1

Wzór druku KD-10-01 str 2

UZYSKANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY (KD-11)
Druk KD-11-01
Oryginał wniosku do pobrania w urzędzie

WYMIANA PRAWA JAZDY WYDANEGO PRZEZ INNE PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE UNII EUROPEJSKIEJ NA POLSKIE PRAWO JAZDY (KD-12)
Druk KD-12-01
Oryginał wniosku do pobrania w urzędzie

UZYSKANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY W PRZYPADKU UTRATY, ZNISZCZENIA LUB ZMIANY DANYCH W DOKUMENCIE PRAW JAZDY (KD-13)
Druk KD-13-01
Oryginał wniosku do pobrania w urzędzie

Wzór druku KD-13-01 str 1

Wzór druku KD-13-01 str 2

UZYSKANIE SKIEROWANIA NA PONOWNY EGZAMIN W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA LIMITU PUNKTÓW KARNYCH LUB ZATRZYMANIA PRAWA JAZDY POWYŻEJ 1 ROKU (KD-15)
Pobierz

WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ OSOBOM , KTÓRYM MINĄŁ ROCZNY OKRES PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW W WORD PO NIEZDANYM EGZAMINIE. (KD-18)
Druk KD-18-01
Oryginał wniosku do pobrania w urzędzie

Wzór druku KD-18-01 str 1

Wzór druku KD-18-01 str 2

UZYSKANIE POTWIERDZENIA POSIADANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ (KD-43)
Druk Kd-43-01
Oryginał wniosku do pobrania w urzędzie

Wzór druku KD-43-01 str 1

Wzór druku KD-43-01 str 2

ZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY OSOBIE, PO ZAKOŃCZENIU ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW ORAZ PO DOSTARCZENIU WYMAGANYCH BADAŃ LEKARSKICH , PSYCHOLOGICZNYCH (KD-44)
Druk KD-44-01
Oryginał wniosku do pobrania w urzędzie

WYMIANA WYDANEGO ZA GRANICĄ PRAWA JAZDY NIEOKREŚLONEGO W KONWENCJI O RUCHU DROGOWYM NA PRAWO JAZDY POLSKIE. (KD-45)
Druk KD-45-01
Oryginał wniosku do pobrania w urzędzie

ODBIÓR PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE ROZSZERZAJACYM UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI (KD-46)
Druk Kd-46-01
Oryginał wniosku do pobrania w urzędzie

WYMIANA WOJSKOWEGO DOKUMENTU STWIERDZAJACEGO UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM (KD-48)
Druk KD-48-01
Oryginał do pobrania w urzędzie

WYDAWANIE I PRZEDŁUŻANIE ZEZWOLEŃ NA KIEROWANIE POJAZDAMI UPRZYWILEJOWANYMI I POJAZDEM PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE (KD-54)
Druk KD-54-01
Oryginał wniosku do pobrania w urzędzie

Data publikacji: 2016.03.15 12:53:09 Data zmiany: 2017-05-24 15:06:24
Opublikował: Arleta Żołyniak Zmienił: Arleta Żołyniak
Udostępnił: Arleta Żołyniak Ilość zmian: 5
Autor: Adela Spólnik Rejestr zmian:
Okres ważności: Ilość odwiedzin: 32449