Karty usług

 

UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW (KD-01)
Druk KD-01-01
Pobierz

WPIS DO REJESTRU / ZMIANA WPISU W REJESTRZE / WYKREŚLENIE WPISU Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW (KD–02)
Druk KD-02-01
Pobierz

REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO W KRAJU (KD-19)
Druk KD-19-01
Pobierz

REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ (KD-20)

Druk KD-20-01
Pobierz

REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI (KD-21)
Druk KD-21-01
Pobierz

REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU SPROWADZONEGO SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ (KD-22)
Druk KD-22-01
Pobierz

ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO (WYMIANA POZWOLENIA CZASOWEGO NA DOWÓD REJESTRACYJNY (KD-24)
Pobierz

UZYSKANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO, KARTY POJAZDU I NALEPKI KONTROLNEJ (KD-25)
Druk KD-25-01
Pobierz

Wzór druku KD-25-01

UZYSKANIE WTÓRNIKA TABLIC REJESTRACYJNYCH W PRZYPADKU KRADZIEŻY, ZNISZCZENIA, ZGUBIENIA (KD-28)
Druk KD-28-01
Pobierz

Wzór druku KD-28-01

ODBIÓR ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO (KD-31)
Druk KD-31-01
Pobierz

Wzór druku KD-31-01

ZŁOŻENIE ZAWIADOMENIA O ZBYCIU POJAZDU (KD-32)
Druk KD-32-01
Pobierz

Wzór druku KD-32-01

ZŁOŻENIE ZAWIADOMENIA O ZMIANIE DANYCH W DOWODZIE REJESTRACYJNYM (KD-33)
Druk KD-33-01
Pobierz

Wzór KD-33-01

NADANIE W POJEŹDZIE CECH INDENTYFIKACYJNYCH I WYKONANIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ (KD-34)
Druk KD-34-01
Pobierz

Wzór druku KD-34-01

UZYSKANIE ADNOTACJI W DOWODZIE REJESTRACYJNYM : GAZ, HAK, VAT, L, TAXI (KD-35)
Druk KD-35-01
Pobierz

Wzór druku KD-35-01

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA NA WPIS KOLEJNEGO TERMINU BADANIA TECHNICZNEGO (KD-36)
Druk KD-36-01
Pobierz

Wzór druku Kd-36-01

WYREJESTROWANIE POJAZDU (KD-37)
Druk KD-37-01
Pobierz

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O POJEŹDZIE W ZWIĄZKU Z UTRATĄ DOWODU REJESTRACYJNEGO LUB KARTY POJAZDU (KD-40)
Druk KD-40-01
Pobierz

Wzór druku KD-40-01

UZYSKANIE POŚWIADCZONEJ KOPII DOKUMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W AKTACH POJAZDU (KD-41)
Druk KD-41-01
Pobierz

Wzór druku KD-41-01

CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU (KD-42)
Druk KD-42-01
Pobierz

Wzór druku KD-42-01

REJESTRACJA POJADU ZABYTKOWEGO (KD-47)
Druk KD-47-01
Pobierz

Wzór druku KD-47-01

UZYSKANIE ADNOTACJI W DOWODZIE REJESTRACYJNYM : POZIOMU EMISJI SPALIN - EURO (KD-51)
Druk KD-51-01
Pobierz

Wzór druku KD-51-01

WPIS LUB WYKREŚLENIE ADNOTACJI DOTYCZĄCEJ ZASTAWU REJESTROWEGO (KD-52)
Druk KD-52-01
Pobierz

Wzór druku KD-52-01

UZYSKANIE DODATKOWEJ TABLICY REJESTRACYJNEJ DO OZNACZENIA BAGAŻNIKA - (KD-55)
Druk KD-55-01
Pobierz

Wzór druku KD-55-01

Data publikacji: 2016.03.15 13:31:34 Data zmiany: 2020-01-08 13:10:40
Opublikował: Arleta Żołyniak Zmienił: Arleta Żołyniak
Udostępnił: Arleta Żołyniak Ilość zmian: 9
Autor: Adela Spólnik Rejestr zmian:
Okres ważności: Ilość odwiedzin: 33017