Sortuj dokumenty według:
wybierz stronę: (1/16)
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W POLKOWICACH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH I PACZEK
numer: OA.272.6.2020

Data publikacji: 2020.11.27 14:35:08, brak zmian

więcej...
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
numer: OA.272.5.2020

Data publikacji: 2020.11.20 10:24:43, Data zmiany: 2020.11.20 17:50:59

więcej...
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu telekomunikacyjnego
numer: OA.272.7.2020

Data publikacji: 2020.11.19 15:12:59, brak zmian

więcej...
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń komputerowych
numer: OA.2600.54.2020

Data publikacji: 2020.11.19 15:10:34, Data zmiany: 2020.11.19 15:12:47

więcej...
Zaprojektowanie i dobudowa windy zewnętrznej do obiektu Zespołu Szkół w Chocianowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Chocianowie – etap 1” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania nr 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne, Poddziałanie nr 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową w Osi Priorytetowej nr 7 Infrastruktura edukacyjna

Data publikacji: 2020.11.18 15:22:49, Data zmiany: 2020.11.24 14:13:21

więcej...
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W POLKOWICACH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH I PACZEK
numer: OA.272.6.2020

Data publikacji: 2020.11.16 18:23:22, Data zmiany: 2020.11.26 14:13:44

więcej...
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
numer: OA.272.5.2020

Data publikacji: 2020.11.09 14:20:25, Data zmiany: 2020.11.18 14:47:25

więcej...
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń komputerowych
numer: OA.2600.54.2020

Data publikacji: 2020.11.05 14:42:42, Data zmiany: 2020.11.19 15:20:35

więcej...
wybierz stronę: (1/16)