Sortuj dokumenty według:
wybierz stronę: (1/31)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w Polkowicach
numer: DR.272.9.2020

Data publikacji: 2020.08.13 15:43:19, Data zmiany: 2020.08.13 15:45:29

więcej...
Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) dla obrębów 1,2,3 miasta Polkowice

Data publikacji: 2020.08.07 12:58:26, Data zmiany: 2020.08.10 10:54:33

więcej...
Zakup wielofunkcyjnego urządzenia laserowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Polkowicach

Data publikacji: 2020.08.06 15:04:54, brak zmian

więcej...
Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) dla obrębów 1,2,3 miasta Polkowice

Data publikacji: 2020.08.06 15:02:01, brak zmian

więcej...
Zakup wielofunkcyjnego urządzenia laserowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Polkowicach

Data publikacji: 2020.07.30 07:46:18, brak zmian

więcej...
Zakup wielofunkcyjnego urządzenia laserowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Polkowicach

Data publikacji: 2020.07.17 13:49:40, Data zmiany: 2020.07.27 13:18:49

więcej...
Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Polkowickiego i jego jednostek organizacyjnych

Data publikacji: 2020.07.14 09:26:40, brak zmian

więcej...
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo-wychowawczym wraz z garażem wolnostojącym, obiektami małej architektury oraz infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w Polkowicach, przy ul. Makowej

Data publikacji: 2020.07.08 15:08:23, brak zmian

więcej...
wybierz stronę: (1/31)