Sortuj dokumenty według:
wybierz stronę: (1/162)
Uchwała Nr 91/163/2020 z dnia 18 września 2020 r. zatwierdzająca projekt uchwały Rady Powiatu Polkowickiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu polkowickiego na 2020 r.
numer: 91/163/20

Data publikacji: 2020.09.25 13:47:56, brak zmian

więcej...
Uchwała Nr 91/164/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wydania opinii dla realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych ul. Leśnej, Wiązowej, Daglezjowej w Chocianowie wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.
numer: 91/164/20

Data publikacji: 2020.09.25 13:47:56, brak zmian

więcej...
Uchwała Nr 91/165/2020 z dnia 18 września 2020 r. zatwierdzająca projekt uchwały Rady Powiatu Polkowickiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gaworzyce.
numer: 91/165/20

Data publikacji: 2020.09.25 13:47:56, brak zmian

więcej...
Uchwała Nr 92/166/2020 z dnia 22 września 2020 r. zatwierdzająca projekt uchwały Rady Powiatu Polkowickiego zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań Powiatu Polkowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.
numer: 92/166/20

Data publikacji: 2020.09.25 13:47:56, brak zmian

więcej...
Uchwała Nr 91/162/2020 z dnia 18 września 2020 r. zatwierdzająca projekt uchwały Rady Powiatu Polkowickiego zmieniający wieloletnią prognozę finansową powiatu polkowickiego.
numer: 91/162/20

Data publikacji: 2020.09.24 14:48:24, brak zmian

więcej...
Uchwała Nr 91/161/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu polkowickiego na 2020 r.
numer: 91/161/20

Data publikacji: 2020.09.24 14:44:32, brak zmian

więcej...
Uchwała Nr 91/160/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu polkowickiego.
numer: 91/160/20

Data publikacji: 2020.09.24 14:40:03, brak zmian

więcej...
Uchwała Nr 91/159/2020 z dnia 18 września 2020 r. opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Polkowickiego w sprawie rozpatrzenia skargi.
numer: 91/159/20

Data publikacji: 2020.09.24 14:36:44, brak zmian

więcej...
wybierz stronę: (1/162)